صوت: ماجرای عجیب مرتاض هندی در بیان استاد

موضوع سخن: آیا هر کس، کار خارق العاده انجام داد، حتما آدم خوب و به حقی است؟ توضیحات استاد دو بخش است که این ماجرای مرتاض هندی در بخش دوم توضیحات آیت الله رمضانی آمده است.

مجموع توضیحات: 15 دقیقه

کلیک کنید + می توانید دانلود کنید

 

{jcomments on}

خواندن 5456 دفعه