صوت دروس عرفان عملی، شرح منزل اول: یقظه

شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی

آیت الله حسن رمضانی

منزل اول (یقظه)

مجموعه توضیحات اولین منزل سیر و سلوک (یقظه)، ۱۳ جلسه است که جهت استفاده، در سایت قرار گرفت.

بعد از آن، منزل دوم (توبه) است که صوت آن جلسات نیز در سایت قرار گرفت. 

جهت دانلود هم می‌توانید به سایت فارس . تی وی (fars.tv) بروید و دانلود کنید .


جلسه اول (کلیک کنید)

جلسه دوم  (کلیک کنید)

جلسه سوم  (کلیک کنید)

جلسه چهارم (کلیک کنید)

جلسه پنجم (کلیک کنید)

جلسه ششم (کلیک کنید)

جلسه هفتم (کلیک کنید)

جلسه هشتم (کلیک کنید)

جلسه نهم (کلیک کنید)

جلسه دهم (کلیک کنید)

جلسه یازدهم (کلیک کنید)

جلسه دوازدهم (کلیک کنید)

جلسه سیزدهم (کلیک کنید)

 {jcomments on}
خواندن 13065 دفعه