صوت دروس عرفان عملی، شرح منزل دوم: توبه

شرح و توضیح منازل سیر و سلوک در عرفان عملی

آیت الله حسن رمضانی

منزل دوم (توبه)

لازم به ذکر است که بهتر است قبل از این جلسات، صوت جلسات منزل اول (یقظه) را گوش کرده و عمل کنیم ان شاء الله.

ضمنا می توانید فایل صوتی این جلسات را از سایت فارس. تی وی (fars.tv) دانلود کنید


جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

جلسه چهاردهم

{jcomments on}

 
خواندن 7825 دفعه