صوت: تبیین سازگاری اختیار و وجوب‌بالغیر در فلسفه

 چگونه مساله ضرورت علّی (بحث علت و معلول در فلسفه) با اختیار انسان و خدا سازگار است؟

جهت دانلود این فایل، کلیک کنید

خواندن 2399 دفعه