صوت نشست علمی "تداخل موجودات یا معیت قیومیه "

صوت نشست علمی "تداخل موجودات یا معیت قیومیه" با ارائه آیت الله استاد فیاضی و نقد آیت الله استاد رمضانی

مکان برگزاری: مجمع عالی حکمت اسلامی

تاریخ برگزاری: 1396/01/31

 

استاد گرجیان: بیان مقدمه و ورود به بحث

 

استاد فیاضی: تبیین نظریه ی تداخل وجودات

 

استاد رمضانی: بیان بعضی از نقدهای وارد بر نظریه تداخل

خواندن 1385 دفعه