حضور آیت الله حسن رمضانی در محل غسل شهدای حزب الله لبنان. حضرت استاد می فرمود:‌ این محل معنویتی غیر قابل وصف داشت و بسیار عجیب بود.

حضور آیت الله حسن رمضانی در محل غسل شهدای حزب الله لبنان. حضرت استاد می فرمود:‌ این محل معنویتی غیر قابل وصف داشت و بسیار عجیب بود.

 

خواندن 1746 دفعه