سخنرانی حضرت استاد رمضانی در جمع فرماندهان حزب الله لبنان