سفر اخیر آیت الله رمضانی به اصفهان

 


photo_2017-04-23_19-40-03.jpg


مزار بابا رکن الدين

 

photo_2017-04-23_19-40-13.jpg

 

مرقد آخوند کاشي

 

photo_2017-04-23_19-40-21.jpg

 

مرقد حاج آقا رحیم ارباب

خواندن 2083 دفعه