مراسم اجلال و تقدیر و تشکر از آیت الله استاد رمضانی به مناسبت روز معلم